Aizmirsi paroli?

Raksti | Juridiskas lietas |

Kā iegūt statusu “Vēsturiskais Spēkrats”?

Kā iegūt statusu “Vēsturiskais Spēkrats”?


Kārtība, kādā transportlīdzeklim piešķirams vēsturiskā spēkrata statuss.

I Vispārīgie noteikumi

1. Vēsturiskais spēkrats ir mehāniskais transportlīdzeklis, kurš:

1.1. ir vismaz 30 gadus vecs;

1.2. ir saglabāts un uzturēts vēsturiski korektā stāvoklī;

1.3. netiek lietots kā ikdienas transportlīdzeklis;

1.4. kuram ir kultūrvēsturiskā vērtība un kas ir daļa no tehnikas un kultūras mantojuma;

1.5. atbilst spēkā esošiem FIVA starptautiskajiem tehniskajiem noteikumiem (FIVA International Technical Code).

FIVA noteikumi: http://www.ivvcc.ie/FIVA%202010%20technical%20code.pdf
2. Transportlīdzekļa atbilstību vēsturiskā spēkrata statusam pārbauda un lēmumu par vēsturiskā spēkrata statusa piešķiršanu (turpmāk – Lēmums) pieņem ekspertu komisija, kuras sastāvu apstiprina CSDD direktors (turpmāk – Komisija).

3. Komisija ir rīcībspējīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse Komisijas locekļu. Komisija, vadoties no lietderības apsvērumiem, atsevišķu iesniegumu izskatīšanai var pieaicināt speciālistus ar atbilstošām zināšanām.

4. Lēmuma projektu sagatavo elektroniskā formā un informāciju par vēsturiskā spēkrata piešķiršanu ievada Vēsturisko spēkratu reģistrā tiešsaistē ar Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistru.

5. Komisija lēmumu pieņem un apliecinājumu par vēsturiskā spēkrata statusa piešķiršanu (pielikums Nr.1) izsniedz 10 dienu laikā pēc ekspertīzes veikšanas.

6. Vēsturiskā spēkrata statusu piešķir uz pieciem gadiem.

7. Par vēsturiskā spēkrata statusa piešķiršanu iekasē maksu atbilstoši CSDD noteiktam cenrādim.

II Iesniedzamie dokumenti

8. Lēmuma pieņemšanai transportlīdzekļa īpašnieks (valdītājs) CSDD Rīgas Motormuzejam iesniedz:

8.1. iesniegumu;

8.2. divas transportlīdzekļa fotogrāfijas digitālā formā, kurās tas redzams uz viendabīga fona sekojošos skatos:

8.2.1. automašīna – 45° leņķī no priekšas vadītāja puses un 45° grādu leņķī no diagonāli pretējās aizmugures puses;

8.2.2. motocikls – no kreisās un labās sānu puses;

8.3. dokumentus, kas apliecina transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus (iepriekš reģistrētam transportlīdzeklim — reģistrācijas apliecība, iepriekš nereģistrētam transportlīdzeklim — transportlīdzekļa izgatavotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izdots dokuments un citi dokumenti, kas apliecina konkrētā transportlīdzekļa izcelsmi vai pārdošanas faktu) .

8.4. īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu (ja transportlīdzeklis iepriekš nav reģistrēts uz iesniegumā norādītās personas vārda) vai dokumentu, kas apliecina, ka persona ir transportlīdzekļa valdītājs.

8.5. nepieciešamības gadījumā – dokumentus un informatīvos materiālus, kas apliecina transportlīdzekļa atbilstību oriģinālam, veiktās konstrukcijas izmaiņas vai uzlabojumus u.c. ekspertīzes veikšanai nepieciešamos faktus.

8.6. maksājuma kvīts par vēsturiskā spēkrata statusa piešķiršanu:

motociklam – Ls 18,15 (tai skaitā PVN)

automobilim – Ls 30,25 (tai skaitā PVN)

III Kārtība, kādā veic transportlīdzekļa ekspertīzi

9. Lai izvērtētu transportlīdzekļa atbilstību vēsturiskā spēkrata statusa piešķiršanai noteiktajām prasībām, Komisija:

9.1. salīdzina transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus;

9.2. veic transportlīdzekļa vizuālu apskati;

9.3. apskatot transportlīdzekli, kā arī izmantojot iespējamos datus apliecinošos dokumentus, noskaidro faktus un aizpilda vēsturiskā spēkrata apskates protokolu (pielikums Nr.2.);

9.4. novērtē transportlīdzekļa atbilstību 1.punktā minētajiem kritērijiem.

9.5. pieņem lēmumu par atbilstību vēsturiskā spēkrata statusam, kuru paraksta visi Komisijas locekļi, kuri piedalījās transportlīdzekļa atbilstības novērtēšanā.

Dokumenti vēsturiskā spēkrata statusa piešķiršanai iesniedzami CSDD Rīgas Motormuzejā Eizenšteina iela 6, Rīgā
Tālrunis sīkākai informācijai par vēsturiskā spēkrata statusa piešķiršanu 67097175
(Valdis Kļaviņš) vai 67097170 dara dienās no 8:30 līdz 17:00


Atsauce uz oriģinālo rakstu:http://www.motormuzejs.lv/pub/index.php?id=193&gid=5&lid=58
  • Skatījumi: 21538   |  
  • Kristaps   |  
  • 19.May 10:15   |  
  • 26
    1
Pievienot komentāru


Rakstu kategorijas.

4

Vēsture.

Vēsturiska informācija , kas saistīta ar seno tehniku.
2

Tehniskas lietas.

Raksti par tehniskām lietām
1

Juridiskas lietas.

Raksti par juridiskām lietām
8

Pasākumi.

Dažādi pasākumi, ceļojumi, notikumi un piedzīvojumi.
1

Restaurācijas projekti.

Senas tehnikas atjaunošas projekti
4

Aktuāla informācija.

Aktuāla infromācija senās tehnikas īpašniekam, kas neietilpst citur.