Aizmirsi paroli?


Kristaps
03.Sep 2008
+ 2
patīk
- 0
1. Ievērot Foruma Pamatideju :
http://www.retromoto.lv/forum/retromoto-lv-foruma-pamatideja-t4822.htm

2. Foruma Tēmu nosaukumi jāveido tā, lai citiem dalībniekiem būtu skaidrs par ko būs runāts.

3. Forumā nedrīkst bez jēga izplatīt nederīgi informāciju, lamāties un kurināt rasu naidu, aizskart citus foruma dalībniekus, kā arī nekādu vēl citu subjektu!

4. Jāizsakās konkrēti par tēmu un nedrīkst uzdot bezmērķīgus jautājumus, uz kuriem atbildi sniedz www.google.lv vai uz kuriem nav iespējams atbildēt.

5. Ziņojumus postēt tikai pie atbilstošajām tēmām, tematiem, atbilstošajā forumā. Ja vēl nav izveidota tāda tēma, tad izveidojam tādu.

6. Ja ir personiski kārtojamas lietas ar citiem dalībniekiem, to nebūtu vēlams rakstīt forumā, bet gan izmantot pieejamās e-pasta adreses, vai arī iekšējo saraksti, izmantojot pogu pm.

7. Forumā publicējot ziņojumu jāievēro Latviešu valodas gramatikas likumi, kā arī loģiski jāveido un jānoformulē teksts.

8. Jāievēro Foruma uzrauga aizrādījumi.

9. Foruma sadaļās ir jāievēro attiecīgas sadaļas noteikumi:

Sadaļa Mūsu Spēkrati: http://www.retromoto.lv/forum/ka-pareizi-ievietot-informaciju-par-savu...la-t13.htm

10. Retromoto.lv administrācijai ir tiesības, pēc saviem uzskatiem, piemērot individuālas atkāpes no noteikumiem.


Ja netiks ievēroti iepriekš minētie noteikumi, tad pārkāpējiem tiks liegta, ierobežota pieeja forumam.

Noteikumi attiecās uz visām sadaļām.

Konfidencialitātes politika
Šī Konfidencialitātes politika ir paredzēta tam kā interneta vietne RetroMoto.lv apkopo, izmanto un apstrādā personisko informāciju, kuru Pircējs sniedz Pārdevēja Interneta vietnē.

Šī Konfidencialitātes politika attiecas uz Pārdevēja interneta vietni RetroMoto.lv (turpmāk - Interneta vietne), kura pieder un kuru pārvalda Pārdevējs.

Šī Konfidencialitātes politika attiecas uz Pircēju jeb šīs Interneta vietnes lietotāju personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu.

Datu ieguve un izmantošana
Par personas datiem uzskatāma informācija, kuru ar Pārdevēja un Pircēja piekrišanu Pārdevējs saņem no Pircēja, lai izpildītu noslēgtā līguma noteikumus, ka arī, lai turpmāk sazinātos ar Pircēju.

Pircēju datu iegūšana notiek tad, kad Pircējs sniedz kontaktinformāciju vai citus datus šajā Interneta vietnē.

Visi Pircēja personiskie dati ir konfidenciāli, izņemot gadījumus, kas ir aprakstīti normatīvajos aktos.

Pārdevējs savāc arī citus datus, kuri nav attiecināmi uz konkrētu personu — dzimums, vecums, saziņas valoda, atrašanās valsti — kuri tiek vākti tikai statistikas nolūkos.

Izmantojot iegūtos datus, Pārdevējs var informēt Pircēju par precēm, notikumiem un jaunumiem, kas ir saistīti ar Interneta vietni.

Jebkurā laikā Pircējs var dzēst savu vārdu no mērķauditorijas grupas saraksta, ja nevēlas saņemt informāciju par preci, notikumiem un jaunumiem.

Pircēja dati tiek izmantoti veicot preču piegādi un pildot saistības, kas izriet no preču pirkuma līguma.

Pārdevējs apņemas darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu pienācīgu datu drošību.

Izmaiņas datos
Pārdevējs apņemas nodrošināt iegūto klienta datu pareizību un atbilstību.


Piekļuve datiem
Pārdevējs var atklāt Pircēju datus, ja ir pamats uzskatīt, ka:

šī informācija ir nepieciešama, lai identificētu, konstatētu vai uzsāktu tiesiskas darbības pret kādu personu, kura var nodarīt jebkādu kaitējumu citai personai vai arī Pārdevējam, apdraudot tās tiesības, īpašumu vai darbību, kā arī pakļaut šādiem un līdzīgiem riskiem citus šīs Interneta vietnes lietotājus un/vai personas;

tas jādara ņemot vērā normatīvo aktu prasības, vai gadījumos, kad to pieprasa kompetentas iestādes.

Pircējam, iesniedzot rakstisku pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:

kādas ziņas par viņu ir iegūtas, datu ieguves avots, kad tika veiktas pēdējās datu izmaņas;

kādam mērķim tika veikta datu apstrāde, ziņas par datu saņēmējiem.

Interneta Protokola adrešu izmantojums
IP adrese ir skaitļu virkne, kas automātiski tiek piešķirta datoram ik reizi, kad lietotājs pieslēdzas savam interneta pakalpojumu sniedzējam, pēc šīs IP adreses var automātiski identificēt lietotāja datoru.

Pārdevējs var apkopot šīs adreses sistēmas administrācijas un tīmekļa vietnes audita nolūkos. Pārdevējam nav mērķa pievienot lietotāja IP adresi viņa personu identificējošajai informācijai, kas nozīmē to, ka ikviena lietotāja sesija tiek reģistrēta, bet pats lietotājs paliek anonīms.

Pārdevējs var izmantot šīs IP adreses ar mērķi identificēt vietnes lietotāju situācijās, kad tiek uzskatīts par nepieciešamu nodrošināt viņu uzvedības atbilstību vietnes lietošanas nosacījumiem vai arī aizsargāt Interneta vietni vai citus lietotājus.

Sīkdatnes
Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas sniedz informāciju par to, cik bieži lietotājs apmeklē interneta vietni un ko tieši lietotājs dara savu sesiju laikā. Sīkdatnes nesatur nekādu personu identificējošu informāciju, bet, ja lietotājs šādu informāciju sniedz pats tad, šī informācija var tikt apvienota ar datiem, ko satur sīkdatne.

Pārdevējs lietotāju datoru pārlūkprogrammās var ievietot sīkdatnes.

Drošība
Pārdevējs izmanto drošas datu sistēmas un nepieciešamības gadījumā ir gatava veikt arī papildus drošības pasākumus, lai aizsargātu lietotāju datus no pazušanas, ļaunprātīgas izmantošanas un pārveidošanas.

Piekļuve interneta vietnes lietotāju uzticētajai informācijai ir tikai īpaši pilnvarotiem Pārdevēja darbiniekiem. Pārdevējs veic aizsardzības pasākumus, tomēr nevar pilnībā garantēt, ka nenotiks nekāds datu zudums, ļaunprātīgs izmantojums vai izmaiņas tajos.

Saistošie nosacījumi
Uzticot personiskos datus un/vai citu personisku informāciju, Interneta vietnes lietotāji apliecina, ka viņiem ir saistoši šie konfidencialitātes politikas nosacījumi, un viņi atzīst, ka Pārdevējam ir tiesības šajā dokumentā definētajos gadījumos un apmērā rīkoties ar šo informāciju.

Izmaiņas
Šie konfidencialitātes nosacījumi var tikt atjaunoti jebkurā laikā, tāpēc lietotāji tiek aicināti regulāri ar tiem izpazīties.
 
 
Lapa 1 no 1

Pēdējie ziņojumi Forumā